Dosarul sedintei din 3-04-2017

Consiliul local al comunei Beba-Veche, judeţul Timiş

 

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 16.05.2017 orele 16,00 la şedinţa ordinara a

Consiliului local al comunei Beba Veche,judeţul Timis.

 

La şedinţa participa consilierii Ardelean Gheorghe, Bali Gabriela, Bican Aurelian-Craciun, Bruder Timea-Terezia, Ciobanu Liviu, Coșa Dorina, Farca Lidia-Lenuța, Folescu Mircea, Horvath Stefan, si Tifan Miklos.

De asemenea participa 25 de muncitori ai firmelor administrate de consiliul local insotite de administrator Tifan Marton.

Citeste mai departe… »

Imagine

Convocator Sedinta ordinara a Consiliului local (16.05.2017)

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în şedinţă ordinară lunar, conform art. 39 alin. 1* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 16 mai 2017 orele 16.00 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:
 1.  Adoptarea proiectului de hotarare nr. 20/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
 2. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 21/2017 privind implementarea Proiectului  „Modernizare sistem de alimentare cu apă în localitatea Beba Veche și Cherestur, prin retehnologizare stație tratare Pordeanu, Cherestur și Beba Veche și realizare aducțiuni.”
 3. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 22/2017 privind implementarea proiectului  „Extindere retea de canalizare si realizare racorduri in localitatea Beba Veche, infiintare retea de canalizare si realizare racorduri Cherestur si realizare racorduri in Pordeanu
 4. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 23/2017 privind aprobarea Contractului de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă
 5. Dezbateri privind probleme de interes local

Continuă să citești

Dosarul sedintei din 3-04-2017

 

Consiliul local al comunei Beba-Veche, judeţul Timiş

 

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi  3.04.2017 orele 14,00 la şedinţa ordinara a

Consiliului local al comunei Beba Veche,judeţul Timis.

 

La şedinţa participa consilierii Ardelean Gheorghe, Bali Gabriela, Bican Aurelian-Craciun, Bruder Timea-Terezia, Ciobanu Liviu, Coșa Dorina, Farca Lidia-Lenuța, Folescu Mircea-Nicolae, Horvath Stefan, Toth Ede si Tifan Miklos

Se constata după efectuarea prezenţei nominale ca sunt prezenti 11 consilieri – si este intrunit cvorumul necesar astfel incât se poate proceda la inceperea sedintei.

Se arata faptul ca este necesara alegerea unui presedinte de sedinta deoarece durata mandatului dnei Bruder a expirat.

domnul Bican propune pe dna Farca Lidia.

Citeste mai departe… »

Imagine

Convocator Sedinta ordinara a Consiliului local (3.04.2017)

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în şedinţă ordinară lunar, conform art. 39 alin. 1* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 3 aprilie 2017 orele 14.00 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:
 1.  Adoptarea proiectului de hotarare nr. 14/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
 2. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 15/2017 privind adoptarea bugetului local pe anul 2017
 3. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 16/2017 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a terenului înscris în C.F. nr. 402505 nr. cadastral 402505, în suprafaţă de 1079 mp, domnului Bud Nicu – Cristian, pentru construirea unei locuinţe în baza Legii 15/2003
 4. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 17/2017 privind aprobarea bugetului societatii Spatii Verzi SRL pe anul 2017
 5. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 18/2017 privind aprobarea bugetului societatii Constructii Beba Veche 2015 SRL pe anul 2017
 6. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 19/2017 privind aprobarea bugetului societatii Serviciul Public Prestari Servicii SRL pe anul 2017
 7. Dezbateri privind probleme de interes local

Continuă să citești

Dezbatere publica proiect buget local 2017

A N U N Ţ

Se aduce la cunoştinţă publică, în condiţiile art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, faptul că la nivelul Comunei Beba Veche se află în procedura de elaborare Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, în baza raportului de specialitate și expunerii de motive cu documentaţia aferentă, proiect care se postează pe site-ul instituţiei www.bebaveche.ddns.net/wordpress si www.primariabebaveche.ro rubrica buget și se afișează la sediul Primăriei Beba Veche.

În contextul prevederilor art. 39, alin. 3 cei interesați pot depune în scris contestații privind proiectul de buget, ce vor fi depuse la sediul Primăriei Beba Veche, nr.  292, până la data de 3.04.2017 ora 12.00.

 

 

 

Dosarul sedintei din 27-02-2017

Consiliul local al comunei Beba-Veche, judeţul Timiş

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 27.02.2017 orele 17,00 la şedinţa ordinara a

Consiliului local al comunei Beba Veche,judeţul Timis.

 

La şedinţa participa consilierii Ardelean Gheorghe, Bali Gabriela, Bican Aurelian-Craciun, Bruder Timea-Terezia, Ciobanu Liviu, Coșa Dorina, Folescu Mircea-Nicolae, Horvath Stefan, Toth Ede si Tifan Miklos

Se constata după efectuarea prezenţei nominale ca sunt prezenti 10 consilieri – lipsa dna Farca Lidia-Lenuța –motiv medical  dar este intrunit cvorumul necesar astfel incât se poate proceda la inceperea sedintei.

Dna. consilier Bruder Timeea preia conducerea sedintei.

Se prezintă următoarea ordine de zi:

Citeste mai departe… »

Imagine

Convocator Sedinta ordinara a Consiliului local (27.02.2017)

Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile locale se întrunesc în şedinţă ordinară lunar, conform art. 39 alin. 1* din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru data de 27 februarie 2017 orele 17.00 in sala de sedinte a Primariei Beba Veche cu următoarea

ORDINE DE ZI:
 1.  Adoptarea proiectului de hotarare nr. 10/26.01.2017 privind aprobarea demarării investiţiei „Construire Scoala cu regim de inaltime P+1E in localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş” a investiției „Demolare imobil P si construire Gradinita P+2E cu program prelungit in comuna/localitatea Beba Veche ” precum și a investiției „Modernizare străzi în localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş”
  propuse pentru finanțare pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală pe anul 2017
 2. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 11/26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie „Demolare imobil P si construire Gradinita P+2E cu program prelungit  in comuna/localitatea Beba Veche „
 3. Adoptarea proiectului de hotarare nr. 12/26.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie „Construire Scoala cu regim de inaltime P+1E in localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş”
 4. Dezbateri privind probleme de interes local

Nota 24.02.2017: Se va solicita aprobarea includerii pe ordinea de zi a Adoptarii proiectului de hotarare nr. 13/26.01.2017 privind rectificarea cartii funciare 400685 Beba Veche (sediu Primarie)

 

Continuă să citești