Hotarari adoptate de Consiliul local

Nota: Sunt scanate doar actele incepand cu anul 2009*

Hotarareprivindlink
008/18.05.2004modul de folosire al terenului agricol in anulvizualizare
009/18.05.2004retragerea dreptului de administrare operativavizualizare
010/26.07.2004Comisii de specialitatevizualizare
011/09.08.2004alocarea unei sumei de 20.000.000 lei ptr activitavizualizare
012/29.09.2004gospodarirea comuneivizualizare
013/29.09.2004rectificarea bugetului local pe anulvizualizare
014/29.09.2004modul de folosire al terenului agricol in anulvizualizare
015/29.09.2004efectuarea pazei comunalevizualizare
016/29.09.2004eliberarea autorizatiilor de functionarevizualizare
017/25.10.2004modul de folosire a sumelor APCANvizualizare
018/25.10.2004alegerea presedintelui de sedintavizualizare
019/25.10.2004efectuarea lucrarii de modernizare a iluminat publvizualizare
020/25.10.2004donarea a doua hipocisternevizualizare
021/15.11.2004rectificarea bugetului local pe anulvizualizare
022/15.12.2004alocarea sumei ptr cadouri de craciunvizualizare
023/15.12.2004indemnizatiile consilierilorvizualizare
024/15.12.2004rectificarea bugetului local pe anulvizualizare
025/15.12.2004alegerea presedintelui de sedintavizualizare
001/24.01.2005taxele de pasunatvizualizare
002/28.02.2005alegerea presedintelui de sedintavizualizare
003/28.02.2005aderarea comunei la Asociatie comunelor din Romaniavizualizare
004/28.02.2005reorganizarea pazei comunalevizualizare
005/28.02.2005scutirea de plata a persoanelor cu handicapvizualizare
006/28.02.2005alocarea sumei de 30000000 lei pentru finantarea activitatii sportivevizualizare
007/29.03.2005alegerea presedintelui de sedintavizualizare
008/29.03.2005aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugvizualizare
009/18.04.2005rectificarea bugetului local pe anul 2005vizualizare
010/18.04.2005gospodarirea comunei Beba Vechevizualizare
011/09.05.2005acoperirea diferentelor din bugetul activit autofivizualizare
012/20.06.2005rectificarea bugetului local pe anulvizualizare
013/08.08.2005rectificarea bugetului local pe anulvizualizare
014/08.08.2005alocarea sumei de 1000 lei ptr act culturalevizualizare
015/18.10.2005prevenirea si conbaterea gripei aviarevizualizare
016/18.10.2005rectificarea bugetului local pe anul 2005vizualizare
017/14.11.2005indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 20vizualizare
018/14.11.2005achizitionarea unui autoturism Dacia loganvizualizare
019/14.11.2005plata sumei de 10,000 RONvizualizare
020/14.11.2005alocarea sumei de 4,000 RON ptr cadouri de Craciunvizualizare
021/06.12.2005rectificarea bugetului local pe anulvizualizare
001/14.01.2006aprobarea bugetului local pe anul 2006vizualizare
002/14.01.2006aprobarea utilizarii rezervei bugetarevizualizare
003/14.01.2006 aprobarea contului de incheiere a exercitiului buvizualizare
004/27.02.2006modificare limite minime lunare ptr Legea nr. 416/vizualizare
005/03.05.2006 rectificarea bugetului local pe anul 2006vizualizare
006/03.05.2006rectificarea bugetului local pe anul 2006vizualizare
007/05.06.2006alocarea sumei de 2000 lei pentru activitatea Intilnirea Triplex 2006vizualizare
008/05.06.2006alocare suma de 2500 RON ptr transport elevivizualizare
009/03.07.2006rectificarea bugetului local pe anul 2006vizualizare
010/03.07.2006aprobarea studiului de fezabilitate a proiectului Poduri podete si punti pietonale si a unor masuri necesare implementarii acestuiavizualizare
011/14.08.2006rectificarea bugetului local pe anul 2006vizualizare
012/23.08.2006solicitarea transferului fara plata a unui incarcator frontal Ifron 240vizualizare
013/11.10.2006rectificarea bugetului local pe anul 2006vizualizare
014/11.10.2006alocarea parcelei A855 pentru reconstituirea dreptului de proprietatevizualizare
015/11.10.2006 acceptarea unei donatiivizualizare
016/27.11.2006rectificarea bugetului local pe anulvizualizare
016/27.11.2006rectificarea bugetului local pe anul 2006vizualizare
017/18.12.2006rectificarea bugetului local pe anul 2006vizualizare
018/18.12.2006majorarea impozitelor si taxelor localevizualizare
018/18.12.2006indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007vizualizare
019/18.12.2006alocarea sumei de 5400 ron ptr cadouri de Craciunvizualizare
020/18.12.2006aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu al Primariei Beba Vechevizualizare
001/12.02.2007aprobarea bugetului localvizualizare
002/12.02.2007 aprobarea contului de incheiere a exercitiului buvizualizare
003/12.02.2007includerea in domeniul public al comunei Beba Vechvizualizare
004/12.02.2007utilizarea rezervei bugetarevizualizare
005/12.02.2007acordul de principiu privind amplasarea unor fermevizualizare
007/05.03.2007acord pentru amplasarea unei ferme de suinevizualizare
008/05.03.2007acord pentru amplasarea unei ferme de suinevizualizare
009/05.03.2007acord pentru amplasarea unei ferme de suinevizualizare
010/05.03.2007includerea in domeniul privat a imobilului nr. 210 Beba Vechevizualizare
011/05.03.2007aprobarea proiectului Reabilitare si modernizare Drum comunal Cherestur Pordeanuvizualizare
012/05.03.2007aprobarea parteneriat cu CJT pt proiectul Reabilitare si modernizare Drum comunal Cherestur Pordeanuvizualizare
013/05.03.2007aprobarea proiectului Reabilitare si modernizare Camin cultural Cheresturvizualizare
014/05.03.2007aprobarea parteneriat cu CJT pt proiectul Reabilitare si modernizare Camin cultural Cheresturvizualizare
006/06.03.2007rectificarea bugetului local pe anul 2007vizualizare
015/02.04.2007modificare organigrama, stat functii si nr personalvizualizare
016/02.04.2007aprobarea colaborarii cu AJOFMvizualizare
017/02.04.2007alocarea parcelei A346/2 pentru reconstituirea dreptului de proprietatevizualizare
018/02.04.2007rectificarea bugetului local pe anul 2007vizualizare
019/23.04.2007rectificarea bugetului local pe anul 2007vizualizare
020/05.07.2007modul de folosire a terenului agricol din pasune ivizualizare
021/05.07.2007modul de folosire a terenului agricol din rezervavizualizare
022/05.07.2007 alocarea sumei pentru transport elevi in excursievizualizare
023/05.07.2007efectuarea de cheltuieli materialevizualizare
024/05.07.2007 rectificarea bugetului local pe anul 2007;vizualizare
025/05.07.2007acordarea unui ajutor de urgentavizualizare
026/05.07.2007 aprobarea proiectului Modernizare drum prin pietrvizualizare
027/05.07.2007aprobarea parteneriatului c u CJT pentru proiectulvizualizare
028/13.08.2007inregistrarea vehiculelor care circula ocazional pvizualizare
029/13.08.2007sarbatorirea "Zilei comunei Beba Veche"vizualizare
030/10.09.2007 rectificarea bugetului local pe anulvizualizare
031/04.10.2007rectificarea bugetului local pe anul 2007vizualizare
032/04.11.2007 decernarea titlului de cetatean de onoarevizualizare
033/03.12.2007parteneriatului c u CJT pentru proiectul Reabilitavizualizare
034/03.12.2007aprobarea contractului de comodat cu Parohia ortodvizualizare
035/24.12.2007rectificarea bugetului local pe anulvizualizare
036/24.12.2007alocarea sumei de 6000 lei ptr cadourivizualizare
001/11.02.2008adoptarea bugetului local pe anul 2008vizualizare
002/11.02.2008aprobarea contului de incheiere al exercitiului buvizualizare
003/11.02.2008acordul de principiu in vederea participarii comunvizualizare
004/11.02.2008aprobarea colaborarii cu AJOFMvizualizare
005/11.02.2008stabilirea statiilor pentru serviciul de transport public local de persoanevizualizare
006/16.04.2008contractarea unui împrumut în beneficiul comuneivizualizare
007/16.04.2008participarea in proiectul „Parc Industrial Triplex Confinium Beba-Veche"vizualizare
008/16.04.2008modificarea Statului de functii al aparatului de specialitatevizualizare
009/16.04.2008 rectificarea bugetului local pe anul 2008.vizualizare
010/21.07.2008alegerea Comisiilor de specialitate ale Consiliului localvizualizare
011/21.07.2008rectificarea bugetului local pe anul 2008.vizualizare
012/22.09.2008privind aprobarea accesarii fondurilor structurale si de coeziunevizualizare
013/22.09.2008privind aprobarea accesarii fondurilor structurale si de coeziunevizualizare
014/22.09.2008privind aprobarea accesarii fondurilor structurale si de coeziunevizualizare
015/22.09.2008privind gospodarirea comunei Beba-Vechevizualizare
016/22.09.2008privind aprobarea contractului de comodatvizualizare
017/20.10.2008alegerea preşedintelui de şedinţăvizualizare
018/20.10.2008rectificarea bugetului local pe anul 2008vizualizare
019/20.10.2008asocierea comunei Beba Veche cu judeţul Timiş şi unităţile administrativ-teritoriale din acest judeţ în vederea constituirii Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară deşeuri Timiş „ADID"vizualizare
020/24.11.2008validarea mandatului de consilier local al dlui Moaca Ionvizualizare
021/24.11.2008rectificarea bugetului local pe anul 2008vizualizare
022/19.12.2008rectificarea bugetului local pe anul 2008vizualizare
023/19.12.2008Alocarea sumei de 15000 lei pentru cadouri de Craciunvizualizare
001/26.01.2009alegerea presedintelui de sedintavizualizare
002/26.01.2009aprobarea utilizarii rezervei bugetarevizualizare
003/26.01.2009 aprobarea efectuarii unui schimb de teren;vizualizare
004/26.01.2009asocierea comunei Beba Veche cu comuna Dudestii Vechivizualizare
005/26.01.2009alocarea de sume pt proiectul Reabilitare si modernizare DC3 Cherestur Pordeanuvizualizare
006/26.01.2009alocarea de sume pt proiectul Studiu Fezabilitate drum interregional Beba Veche - Kubekhaza L=1,5 kmvizualizare
007/26.01.2009alocarea de sume pt proiectul Modernizare prin asfaltare strazi comuna Beba Vechevizualizare
008/26.01.2009alocarea de sume pt proiectul Reparatii si pietruire strazi in comuna Beba Veche si satul Cheresturvizualizare
009/26.01.2009alocarea de sume pt proiectul Executie de trotuare in comuna Beba Veche 4 kmvizualizare
010/26.01.2009alocarea de sume pt proiectul integrat ADI Beba Veche Dudestii Vechi, statie epurare si retea apavizualizare
011/26.01.2009aprobarea contului de incheiere pe anul 2008vizualizare
012/30.03.2009adoptarea bugetului local pe anul 2009vizualizare
013/30.03.2009stabilirea tarifului pentru inchirierea Caminului Culturalvizualizare
014/14.04.2009stabilirea taxelor speciale pe anul 2009vizualizare
015/14.04.2009aprobarea colaborarii cu AJOFM Timisvizualizare
016/04.05.2009alegerea presedintelui de sedintavizualizare
017/04.05.2009radierea dreptului de folosinta a Intreprinderii regionale de industrie locala Sinnicolau Marevizualizare
018/04.05.2009rectificarea bugetului local pe anul 2009vizualizare
019/04.05.2009rectificarea bugetului local pe anul 2009 privind fondul de rulmentvizualizare
020/04.05.2009infiintarea Serviciul Public de Salubrizare a comuneivizualizare
021/04.05.2009privind inchiderea gropilor de gunoi din comunavizualizare
022/02.06.2009trecerea in domeniul public a unui teren si a unei cladirivizualizare
023/02.06.2009rectificarea bugetului local conform HG nr.432-2009vizualizare
024/02.06.2009asumarea indicatorilor economici a lucrarii de investitievizualizare
025/18.06.2009rectificarea bugetului local pe anul 2009vizualizare
026/18.06.2009instrumentare proiect integrat finantat prin masura 322vizualizare
027/18.06.2009aprobarea intabularii unor suprafete de teren din pasunea comunalavizualizare
028/06.07.2009atestarea organizării şi funcţionării Căminelor Culturale din comuna Beba Vechevizualizare
029/06.07.2009aprobarea investiţiei „Reabilitare clădire Biserica ortodoxă din localitatea Beba Veche”vizualizare
030/03.08.2009rectificarea bugetului local al comunei Beba Veche pe anul 2009vizualizare
031/03.08.2009aprobare Act aditional la actul constitutiv la statutul ADI Apa Canal Timisvizualizare
032/03.08.2009aprobare Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii catre operatorul regional SC Aquatim SAvizualizare
033/03.08.2009mandatarea ADI Apa Canal Timis sa exercite anumite atributii drepturi si obligatii privind serviciile comunitare de u-tilitati publicevizualizare
034/07.09.2009alegerea presedintelui de sedintavizualizare
035/07.09.2009aprobarea intabularii unor suprafete de teren din pasunea comunalavizualizare
036/07.09.2009aprobarea insusirii raportului de evaluare a terenuluivizualizare
037/07.09.2009stabilirea amplasamentului Parcului Industrial Triplex confimiumvizualizare
038/07.09.2009rectificarea bugetului local pe anul 2009vizualizare
039/07.09.2009adoptarea taxei speciale pentru colectarea gunoiului menajer pe raza comunei Beba Vechevizualizare
040/07.09.2009aprobarea asocierii comunei Beba Veche ptr Parcul judetean pt energie fotovoltaica-Covacivizualizare
041/12.10.2009rectificarea bugetului local pe anul 2009vizualizare
042/12.10.2009revocarea HCL nr. 7-2009, 8-2009 si 9-2009vizualizare
043/12.10.2009acordul de participare a comunei Beba Veche in GECT BANAT Triplex Confiniumvizualizare
044/02.11.2009impozitele si taxele locale in comuna Beba Veche in anul 2010vizualizare
045/18.11.2009rectificarea bugetului local pe anul 2009vizualizare
046/25.11.2009insusirea Procesului Verbal la terminarea lucrărilor aferente obiectivului „Reabilitare şi modernizare Drum Comunal DC 3 Cherestur-Pordeanu”vizualizare
047/25.11.2009clasificarea unui drum de exploatare din comuna Beba Veche, în categoria drumurilor comunalevizualizare
048/25.11.2009rectificarea bugetului local pe anul 2009vizualizare
049/17.12.2009rectificarea bugetului local pe anul 2009vizualizare
050/17.12.2009Alocarea sumei de 265000 lei pentru cadouri de Craciunvizualizare
001/18.01.2010privind alocarea sumei de 9.000 lei pentru achiziţionarea de cadouri cu ocazia Anului Nouvizualizare
002/18.01.2010aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2009vizualizare
003/18.01.2010aprobarea utilizarii rezervei bugetarevizualizare
004/18.01.2010modificarea organigramei, a statului de functiuni si a numarului de personalvizualizare
005/18.01.2010modificarea taxei speciale pt colectarea gunoiului menajervizualizare
006/18.01.2010alocarea sumei de 4100 euro pt cofinantarea proiectuuli Reabilizare si modernizarea drum comunalvizualizare
007/18.01.2010alocarea sumei de 2500 euro pt cofinantarea proiectului SF drum interregional Beba Veche Kubekhazsavizualizare
008/18.01.2010alocarea sumei de 1500 euro pt cofinantarea proiectului Reparatii prin piertruire strzi in Beba Vechevizualizare
009/18.01.2010alocarea sumei de 1500 euro pt cofinantarea proiectului Executie de trotuare in Beba Vechevizualizare
010/18.01.2010alocarea sumei de 3200 euro pt cofinantarea proiectului Executie SF pt infiintare retea de canalizare in satul Cheresturvizualizare
011/18.01.2010alocarea sumei de 5000 euro pt cofinantarea proiectului Executie infiintare reabilitare modernizare si extindere retea de alimentare cu apa in satul Cheresturvizualizare
012/28.01.2010asigurare financiara a sumelor necesare bunei desfasurari a procesului educational la Scoala Beba Vechevizualizare
013/15.03.2010aprobarea bugetului local pe anul 2010vizualizare
014/15.03.2010reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a comunei Beba Vechevizualizare
015/15.03.2010participarea Consiliului local Beba Veche la Programul "Renasterea satului romanesc - 10 case pentru specialisti"vizualizare
016/29.03.2010rectificarea bugetului local pe anul 2010vizualizare
017/29.03.2010privind aprobarea colaborării cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timişvizualizare
018/29.03.2010privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 10 hectare din păşunea comunalăvizualizare
019/29.03.2010alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 1 04-31 07 2010vizualizare
020/26.04.2010stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat precum si a cuantumului acestora si a cuantumului ajutorului de inmormvizualizare
021/11.05.2010aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetei de 10 ha, precum si aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcinivizualizare
022/12.07.2010alegerea președintelui de ședințăvizualizare
023/12.07.2010înființarea Serviciului public de prestări serviciivizualizare
024/09.08.2010rectificarea bugetului local pe anul 2010vizualizare
025/16.08.2010modificarea organigramei, a statului de functiuni si a numarului de personalvizualizare
026/21.09.2010rectificarea bugetului local pe anul 2010vizualizare
027/21.09.2010gospodarirea comunei Beba Vechevizualizare
028/21.09.2010stabilirea tarifului de inchiriere al Căminului cultural și pentru celebrarea casatoriilorvizualizare
029/18.10.2010presedinte de sedintavizualizare
030/18.10.2010rectificare buget local pe anul 2010vizualizare
031/18.10.2010aprobarea raportului de evaluare terenvizualizare
032/08.12.2010rectificarea bugetului local pe anul 2010vizualizare
001/10.01.2011rectificarea bugetului local pe anul 2010vizualizare
002/10.01.2011alocarea sumei de 4750 euro pentru cofinanţarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea drumului comunal DC3 Cherestur-Pordeanu”vizualizare
003/10.01.2011alocarea sumei de 4750 euro pentru cofinanţarea proiectului „Modernizare drum de legătură trafic ușor Beba Veche-Kubekhaza (Ungaria), Tronson Beba Veche-Fronieră”vizualizare
004/10.01.2011alocarea sumei de 2375 euro pentru cofinanţarea proiectului ”Reparatii prin pietruire strazi in satul Beba Veche”vizualizare
005/10.01.2011alocarea sumei de 4750 euro pentru cofinanţarea proiectului ”Execuție de trotuare în comuna Beba Veche”vizualizare
006/25.02.2011alegerea presedintelui de ședințăvizualizare
007/25.02.2011adoptare bugetului local pe anul 2011vizualizare
008/25.02.2011dezmembrarea unei parcele de teren din pășunevizualizare
009/25.02.2011eliberarea autorizațiilor și a orarului de funcționarevizualizare
010/25.02.2011aprobarea efectuării unor schimburi de terenvizualizare
011/28.03.2011numirea Dlui Fulop Atila ca administrator al SPPS Beba Vechevizualizare
012/28.03.2011aprobarea planului de actiuni si masuri de interes local pe anul 2011vizualizare
013/28.03.2011rectificarea bugetului local pe anul 2011vizualizare
014/28.03.2011aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice la obiectivul de investiţii "Modernizare drum de legătură trafic uşor Beba Veche-Kubekhaza (Ungaria)vizualizare
015/28.03.2011aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice la obiectivul de investiţii "Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Beba Veche, satul Beba Veche şi satul Cherestur"vizualizare
016/23.05.2011aprobării cuantumului veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familiivizualizare
017/23.05.2011aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriuluivizualizare
018/23.05.2011aprobarea dezmembrării a unei parcelei A94-4 din păşunea comunalăvizualizare
019/23.05.2011aprobarea Planului de acțiune local privind protejarea zonelor vulnerabile la poluarea apelor cu nitraţi proveniţi din surse agricolevizualizare
020/23.05.2011aprobarea Nomenclatorului arhivisticvizualizare
021/23.05.2011însușirea variantei finale a stemei comunei Beba Veche, județul Timișvizualizare
022/23.05.2011rectificarea bugetului local al comunei Beba Vechevizualizare
023/20.06.2011alegerea presedintelui de sedintavizualizare
024/20.06.2011preluarea prin transfer fara plata a unui imobil aflat in administrarea IJPF Timis- pichet Pordeanuvizualizare
025/20.06.2011preluarea prin transfer fara plata a unui imobil aflat in administrarea IJPF Timis- pichet Beba Vechevizualizare
026/20.06.2011revocarea unor hotararivizualizare
027/20.06.2011privind aprobarea studiului de fezabilitate Studiu de fezabilitate pentru Modernizare drum Beba Veche – Kiszombor lungime 3,50 kmvizualizare
028/20.06.2011privind accesul in fâșia de protecție a frontierei de stat, pe traseul Beba Veche- Kiszomborvizualizare
029/26.09.2011acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Beba Veche în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timişvizualizare
030/26.09.2011aprobarea regulamentului privind inregistrarea autoturismelor propulsate sau tractatevizualizare
031/26.09.2011aprobarea intabularii unor suprafete de terenvizualizare
032/24.10.2011alegerea președintelui de ședințăvizualizare
033/24.10.2011rectificarea bugetului local pe anul 2011vizualizare
034/24.10.2011alocarea sumei de 250000 lei pentru realizarea lucrării Reparații interioare și exterioare clădire Dispensar Beba Vechevizualizare
035/24.10.2011alocarea în anul 2011 a sumei de 50000 lei pentru realizarea lucrării Reparații drumuri interioare in satul Beba Vechevizualizare
036/14.11.2011darea in administrare catre MDRT a terenului aferent obiectivului Modernizare drum legatura Beba Veche- Kubekhazavizualizare
037/14.11.2011rectificarea bugetului local pe anul 2011vizualizare
038/14.11.2011execuției lucrărilor de reabilitare a rețelei publice de alimentare cu apă potabilă a localității Pordeanuvizualizare
039/12.12.2011alegerea presedintelui de sedintavizualizare
040/12.12.2011rectificarea bugetului local pe anul 2011vizualizare
041/12.12.2011completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Beba Vechevizualizare
042/12.12.2011alocarea sumei de 12700 lei ptr cadouri cu ocazia Sarbatorilor de iarnavizualizare
001/31.01.2012alegerea presedintelui de sedințăvizualizare
002/31.01.2012demisia consilierului local Craciun Tiberiu si vacantarea mandatului de consiliervizualizare
003/31.01.2012rectificarea bugetului local pe anul 2011vizualizare
004/31.01.2012alocarea sumei de 4600 euro pentru cofinantarea proiectului Pietruire strazi in comuna Beba Vechevizualizare
005/31.01.2012alocarea sumei de 6600 euro pentru cofinantarea proiectului Executie de trotuare in comuna Beba Vechevizualizare
006/31.01.2012alocarea sumei de 12000 euro pentru cofinantarea proiectului Alimentare cu apă potabila sat Pordeanuvizualizare
007/31.01.2012aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2011vizualizare
008/31.01.2012aprobarea bugetului local pe anul 2012vizualizare
009/27.02.2012alegerea domnului Barath Antoniu ca presedinte de sedintavizualizare
010/27.02.2012validarea mandatului de consilier local al domnului Fabian Vasilevizualizare
011/27.02.2012aprobarea Planului de actiuni si masuri de interes local pe anul 2012vizualizare
012/27.02.2012privind organizarea rețelei școlare la nivelul comunei Beba Veche_x000d_
pentru anul școlar 2012-2013
vizualizare
013/27.02.2012aprobarea dezmembrării a unei parcelei CC190/14 din intravilanul localității Pordeanu, comuna Beba Vechevizualizare
014/15.03.2012rectificare buget local pe anul 2012vizualizare
015/15.03.2012aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Infiintare retele de canalizare cu statii de epurare in comuna Beba Veche, judetul Timis„vizualizare
016/15.03.2012aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare strazi in comuna Beba Veche, judetul Timis„vizualizare
017/15.03.2012radierea Ministerului Apărării Naționale din cartea funciară nr. 400104 Beba Vechevizualizare
018/15.03.2012aprobarea efectuării unor schimburi de terenurivizualizare
019/18.04.2012rectificarea bugetului local pe anul 2012vizualizare
020/18.04.2012aprobarea aderării comunei la Asociatia Grupul de actiune locala Triplex Confiniumvizualizare
021/26.06.2012alegerea viceprimaruluivizualizare
022/23.07.2012aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local Beba Vechevizualizare
023/23.07.2012aprobarea organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Beba Vechevizualizare
024/23.07.2012aprobarea reorganizarea Serviciului voluntar pentru Situatii de Urgentavizualizare
025/28.09.2012rectificarea bugetului local pe anul 2012vizualizare
026/28.09.2012numirea administratorului serviciului public de interes local ”Serviciu Public Prestări Servicii Beba Veche”vizualizare
027/28.09.2012privind aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului GAL - Triplex Confiniumvizualizare
028/29.10.2012alegerea președintelui de ședințăvizualizare
029/29.10.2012rectificarea bugetului local pe anul 2012vizualizare
030/29.10.2012desemnarea reprezentantului comunei Beba Veche în Adunarea generală a ADID Timișvizualizare
031/29.10.2012alocare sumei de 2000 lei pentru activitatea sportivăvizualizare
032/23.11.2012rectificarea bugetului local pe anul 2012vizualizare
033/23.11.2012privind acordarea burselor şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ din Beba Vechevizualizare
034/23.11.2012alocarea sumei de 2000 lei pentru activitatea sportivăvizualizare
035/17.12.2012alocarea sumei de 20000 lei necesara pentru organizarea serbarii pomului de craciunvizualizare
001/16.01.2013aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2012vizualizare
002/16.01.2013alocarea sumei de 33400 euro pentru cofinantarea proiectului Modernizare Drum de legatura trafic usor Beba Veche - Kubekhaza (Ungaria) tronson Beba Veche - Frontieravizualizare
003/16.01.2013alocarea sumei de 6600 euro pentru cofinantarea proiectului Executie de trotuare in comuna Beba Vechevizualizare
004/16.01.2013alocarea sumei de 4600 euro pentru cofinantarea proiectului Pietruire strazi in comuna Beba Vechevizualizare
005/16.01.2013alocarea sumei de 6700 euro pentru cofinantarea proiectului Reabilitare Camin cultural Pordeanuvizualizare
006/16.01.2013aprobarea planului de actiuni si masuri de interes local pe anul 2013 privind ajutorul socialvizualizare
007/16.01.2013actualizarea nivelurilor impozitelor și taxelor localevizualizare
008/14.02.2013privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 707600 lei, conf OUG 3-2013vizualizare
009/14.02.2013privind aprobarea dezmembrării parcelei A94/4 din păşunea comunalăvizualizare
010/10.04.2013alegerea presedintelui de sedintavizualizare
011/10.04.2013demisia unui consilier local si vacantarea mandatuluivizualizare
012/10.04.2013aprobarea bugetului local pe anul 2013vizualizare
013/10.04.2013reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul scolar 2012-2013vizualizare
014/13.05.2013validarea mandatului de consilier local al dlui Fabian Vasilevizualizare
015/13.05.2013aprobarea utilizarii rezervei bugetarevizualizare
016/13.05.2013aprobareadezmembrarii parcelei lot 2 CF 401699 Pordeanuvizualizare
017/13.05.2013rectificarea bugetului local pe anul 2013vizualizare
018/25.06.2013acordarea de burse scolare pentru elevii unitatilor de invatament din Beba Vechevizualizare
019/25.06.2013privind aprobarea solicitării transmiterii dreptului de administrare pentru un imobil aflat în domeniul privat al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Internevizualizare
020/25.06.2013privind aprobarea solicitării transmiterii dreptului de administrare pentru un imobil aflat în domeniul privat al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Internevizualizare
021/19.08.2013alegerea preşedintelui de şedinţăvizualizare
022/19.08.2013privind rectificarea bugetului local pe anul 2013vizualizare
023/19.08.2013aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de Cetatean de onoare al comunei Beba Vechevizualizare
024/19.08.2013aprobarea colaborarii contractualevizualizare
025/23.09.2013incetarea de drept a mandatului de consilier local Craciun Meda si vacantare mandatvizualizare
026/23.09.2013aprobarea prefinantarii contractului de finatare al Asociatiei Gal Triplex Confiniumvizualizare
027/23.09.2013modificarea organigramei si statului de functiuni al Primariei comunei Beba Vechevizualizare
029/16.10.2013rectificarea bugetului local pe anul 2013vizualizare
030/16.10.2013necesitatea, oportunitatea si aprobarea reabilitarii, modernizarii infrastructurii culturale si dotafrii asezamantului cultural din mediul mic ruralvizualizare
033/26.10.2013privind actualizarea suprafetei de pasune inscrise in Ordinul Prefectului in urma aplicarii modificarilor impuse de aplicarea Legilor fondului funciarvizualizare
031/28.10.2013rectificarea bugetului local pe anul 2013vizualizare
032/28.10.2013privind aprobarea întocmirii documentaţiei cadastrale pentru prima înscriere în Cartea Funciară a imobilului identificat in Anexa nr.1, situat în comuna Beba Veche sat Pordeanu, judeţul Timişvizualizare
034/10.12.2013alegerea presedintelui de sedintavizualizare
035/10.12.2013rectificarea bugetului localvizualizare
036/10.12.2013asigurarea financiara a sumelor necesare buneii desfasurari a procesului educational in anul scolar 2014-2015vizualizare
037/10.12.2013alocarea sumei de 20000 lei pentru organizarea serbarii pomului de craciunvizualizare
001/13.01.2014aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2013vizualizare
002/13.01.2014aprobarea utilizarii rezervei bugetarevizualizare
003/13.01.2014aprobarea finantare deficit bugetarevizualizare
004/13.01.2014aprobarea Planului de acțiuni și măsuri de interes local pe anul 2014vizualizare
005/13.01.2014aprobarea reoganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2014-2015vizualizare
006/05.02.2014adoptarea bugetului pe anul 2014vizualizare
007/05.02.2014demarare proiect pentru reducerea consumului de energie electricavizualizare
008/24.03.2014alegerea presedintelui de sedintavizualizare
009/24.03.2014aprobarea studiului privind reducerea costurilor cu energia electrica prin optimizarea consumuluivizualizare
010/24.03.2014rectificarea bugetului local pe anul 2014vizualizare
011/24.03.2014gospodarirea comunei Beba Vechevizualizare
012/24.03.2014aprobarea Contractului colectiv de munca al Primariei comunei Beba Vechevizualizare
013/28.04.2014alocarea sumei de 10000 lei pentru pentru buna desfășurare a acțiunii internationale Zilele Euroregiunii Triplex Confinium 2014vizualizare
014/28.04.2014rectificarea bugetului local pe anul 2014vizualizare
015/30.06.2014infiitarii serviciului public de colectare-transport deseuri la nivelul judetului Timis prin ADID Timis în scopul delegärii de gestiunevizualizare
016/30.06.2014acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Beba Veche în Adunarea Generala a Asociatţei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeurivizualizare
017/30.06.2014privind asocierea comunei Beba Veche in ADIAC Timisvizualizare
018/30.06.2014privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciilor publice de apă şi canalizare către operatorul regional SC AQUATIM SA şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor furnizatevizualizare
019/30.06.2014privind mandatarea ADIAC Timis sa exercite anumite atributii drepturi şi obligatii prevazute in Legea nr 51-2006vizualizare
020/30.06.2014privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă în comuna Beba Veche, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoaravizualizare
021/11.08.2014alegerea presedintelui de sedintavizualizare
022/11.08.2014interzicerea prospectiunii seismice, explorarii-dezvoltarii -exploatarii hidrocarburilor neconventionale fara acordul proprietarilor sau in areale protejatevizualizare
023/11.08.2014alocarea sumei de 13.000 lei pentru pentru buna desfășurare a 3 acțiuni culturalevizualizare
024/08.09.2014validarea mandatului de consilier local al dlui Velisca Vasilevizualizare
025/08.09.2014acordarea titlului de cetatean de onoare dlui dr Molnar Robertvizualizare
026/08.09.2014Regulamentul local de publicitate privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitatevizualizare
027/08.09.2014rectificarea bugetului local pe anul 2014vizualizare
028/20.10.2014rectificarea bugetului local pe anul 2014vizualizare
029/20.10.2014interzicerea circulaţiei autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata de peste 7 tonevizualizare
030/27.11.2014alegerea presedintelui de sedintavizualizare
031/27.11.2014rectificarea bugetului local pe anul 2014vizualizare
032/27.11.2014dezmembrarea parcelei din CF 401699vizualizare
033/19.12.2014rectificarea bugetului local pe anul 2014vizualizare
034/19.12.2014alocarea sumei de 25000 lei pentru serbarea Pomului de Craciun 2014vizualizare
002/16.02.2015aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014vizualizare
003/16.02.2015aprobarea utilizarii rezervei bugetarevizualizare
004/16.02.2015acoperirea deficitului la sectiunea functionare a bugetului localvizualizare
005/16.02.2015aprobarea bugetului local pe anul 2015vizualizare
006/16.02.2015aprobarea Planului de actiuni si masuri de interes local pe anul 2015vizualizare
007/16.02.2015organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2015-2016vizualizare
008/30.03.2015alegerea presedintelui de sedintavizualizare
009/30.03.2015dezemembrarea parcelei din CF 401699vizualizare
010/30.03.2015acordarea unui mandat special in Adunarea generala a asociatilor ADIAC Timisvizualizare
011/30.03.2015numirea dlui Marinescu Ionel Danut in functia de director al SPPS Beba Veche SRLvizualizare
012/30.03.2015inchirierea terenurilor agricole din rezerva si stabilirea cuantumului chirieivizualizare
013/30.03.2015privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri păşuni comunale, situate in extravilanul comunei Beba Veche pentru pasunatul bovinelor şi ovinelorvizualizare
014/29.04.2015propunerea aprobării înființării societatii Constructii Beba Veche 2015 SRLvizualizare
015/16.06.2015rectificarea bugetului local pe anul 2015vizualizare
016/16.06.2015desemnarea reprezentantului Consiliului local in AGA ADIAC Timisvizualizare
017/16.06.2015propunerea aprobării înființării societatii Spatii Beba Veche SRLvizualizare
018/16.06.2015aprobarea bugetului pe anul 2015 al obiectivelor de investitii cu finantare integrala si partiala de la bugetvizualizare
019/16.06.2015alegerea presedintelui de sedinta din 1 iulie 2015vizualizare
020/27.07.2015radierea dreptului de administrare operativa a Intreprinderii Regionale de Industrie Locala din cartea funciară nr. 402109 Beba Vechevizualizare
021/27.07.2015radierea CAP Cherestur din cartea funciară nr. 401550 Beba Vechevizualizare
022/27.07.2015infiintarea Clubului Sportiv Triplex Beba Veche 2015vizualizare
023/27.07.2015aprobarea plații de cotizație anuală pentru anul 2015 datorată de Comuna Beba Veche la Asociația GAL TRIPLEX CONFINIUMvizualizare
024/27.07.2015numirea directorului la societatea Constructii Beba Veche 2015 SRLvizualizare
025/24.08.2015rectificarea bugetului local pe anul 2015vizualizare
035/10.10.2015privind stabilirea impozitele şi taxele locale aplicabile în anul 2016 la nivelul comunei Beba Vechevizualizare
036/10.10.2015privind stabilirea impozitele şi taxele speciale la nivelul comunei Beba Vechevizualizare
026/19.10.2015alegerea presedintelui de sedintavizualizare
027/19.10.2015modificarea Comisiilor de specialitatevizualizare
028/19.10.2015rectificarea bugetului local pe anul 2015vizualizare
029/19.10.2015modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Clubului Sportiv Triplex Beba Veche 2015vizualizare
030/19.10.2015acordul referitor la incheierea unui contract de asistenta juridica intrre comuna Beba Veche si un Cabinet de avocaturavizualizare
031/19.10.2015rectificarea cartii funciare nr. 400578 Pordeanuvizualizare
032/19.10.2015radierea dreptului de administrare operativa a Intreprinderii Regionale de Industrie locala din CF 402109vizualizare
033/19.10.2015rectificarea Cartii funciare CF 401234vizualizare
034/26.10.2015rectificarea bugetului local pe anul 2015vizualizare
037/10.11.2015rectificarea Cartii funciare nr. 401564vizualizare
038/10.11.2015dezmembrarea parcelei Ps169 din extravilanul Beba Vechevizualizare
039/10.11.2015Planul de ocupare a functiilor publice in anul 2016vizualizare
040/23.11.2015privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor ce vor fi depuse in cadrul procedurilor de achiziții ce vor fi derulate in vederea realizării proiectului integratvizualizare
041/23.11.2015aprobarea valorii de investitie a proiectului la Masura 322vizualizare
042/23.11.2015solicitarea unei scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFNvizualizare
043/23.11.2015trecerea unui imobil din domeniul privat al statului in domeniul privat al comunei Beba Vechevizualizare
044/16.12.2015rectificarea bugetului local pe anul 2015vizualizare
045/16.12.2015privind modificarea si completarea HCL Beba Veche nr. 10-25.02.2002 privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Beba Vechevizualizare
046/16.12.2015alocarea sumei de 20.000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun 2015vizualizare
047/16.12.2015rectificarea cărții funciare nr. 401887 Beba Veche sat Cheresturvizualizare
048/16.12.2015modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Clubului Sportiv Triplex Beba Veche 2015vizualizare
049/16.12.2015aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Beba Veche pentru perioada 2014-2020vizualizare
050/16.12.2015implementarea proiectului Dotarea căminelor culturale din comuna Beba veche – satele Beba Veche si Cherestur județul Timișvizualizare
051/16.12.2015privind aprobarea primei intabulării a străzilor din comuna Beba Veche în cartea funciarăvizualizare
052/16.12.2015rectificarea Cărții Funciare nr. 402210 Beba Vechevizualizare
053/16.12.2015alegerea presedintelui de sedintavizualizare
001/11.01.2016rectificarea bugetului local pe anul 2015vizualizare
002/11.01.2016privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2015vizualizare
003/11.01.2016aprobarea utilizarii rezervei bugetarevizualizare
004/11.01.2016privind acoperirea deficitului pentru sectiunea de dezvoltare a bugetului local in suma de lei 40.000 lei din excedentul bugetului localvizualizare
005/11.01.2016privind aprobarea Planului de acțiuni și măsuri de interes local pe anul 2016vizualizare
006/11.01.2016propunerea numirii directorului la Constructii Beba Veche 2015 SRLvizualizare
007/11.01.2016propunerea numirii directorului la Spatii Verzi Beba Veche 2015 SRLvizualizare
008/08.02.2016aprobarea bugetului local pe anul 2016vizualizare
009/08.02.2016aprobarea Înființării Serviciului public de salubrizare pentru activitățile de colectare-transport deșeuri municipale la nivelul județului Timișvizualizare
010/08.02.2016privind clasificarea unui drum de exploatare din comuna Beba Veche, judeţul Timiş, în categoria drumurilor comunalevizualizare
011/08.02.2016rectificarea cărții funciare nr. 401887 Cheresturvizualizare
012/08.02.2016 rectificarea cărții funciare nr. 401578 Pordeanuvizualizare
013/08.02.2016rectificarea unei suprafete din Hotararea nr. 51-2015 privind aprobarea primei intabulării a străzilor din comuna Beba Veche în cartea funciarăvizualizare
014/08.02.2016revocarea HotararII nr. 43-2015 privind privind trecerea din domeniul privat al Statului Roman în domeniul privat al comunei Beba Veche a unor imobilevizualizare
015/08.02.2016propunerea numirii directorului la SPPS Beba Veche SRLvizualizare
016/08.02.2016reoganizarea rețelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2016-2017vizualizare
017/21.03.2016alegerea presedintelui de sedintavizualizare
018/21.03.2016privind aprobarea Agendei culturale pe anul 2016vizualizare
019/21.03.2016privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniul public al comunei Beba Vechevizualizare
020/21.03.2016privind rectificarea bugetului local al comunei Beba Vechevizualizare
021/18.04.2016privind aprobarea participării comunei Beba Veche în cadrul parteneriatului - GAL TRIPLEX CONFINIUMvizualizare
022/18.04.2016acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Beba Veche în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timişvizualizare
023/18.04.2016implementarea proiectului MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA BEBA VECHE ȘI COMUNA DUDEȘTII VECHI, JUDEȚUL TIMIȘvizualizare
024/18.04.2016completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniul public al comunei Beba Veche însușit prin Hotărârea Consiliului Local Beba Veche nr.10/2002vizualizare
025/18.04.2016acordul pentru executarea lucrărilor în cadrul investiţiei AMENAJARE IRIGAŢII LA S.C. EMILIANA WEST ROM S.R.L. - SISTEM ARANCA, COMPARTIMENTUL IV TIMIŞvizualizare
026/18.04.2016acordul referitor la încheierea unui contract de asistenţă contabila cu Pop Diana PFAvizualizare
027/18.04.2016acordul referitor la încheierea unui contract de asistenţă achizitii publice cu Hodosan Edithvizualizare
028/16.05.2016intabularea in cartea funciaravizualizare
029/16.05.2016intabularea in cartea funciaravizualizare
030/16.05.2016completarea si modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniul public al comunei Beba Veche însușit prin Hotărârea Consiliului Local Beba Veche nr.10-2002vizualizare
031/30.05.2016implementarea proiectului DEMOLARE IMOBIL P SI CONSTRUIRE GRADINITA P+2E CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA/LOCALITATEA BEBA VECHEvizualizare
032/31.08.2016stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Beba Vechevizualizare
033/31.08.2016rectificarea 2 a bugetului local pe anul 2016vizualizare
034/21.09.2016privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Beba Veche în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timişvizualizare
035/21.09.2016preluarea prin transmiterea fără plată a unei autospeciale marca Volkswagen Transporter aflat in proprietatea Inspectoratului Judeţean al Politiei de Frontieră Timișvizualizare
036/21.09.2016aprobarea indicatorilor tehnico-economici,conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie "Modernizare străzi în localitatea Beba Veche" prin programul PNDLvizualizare
037/21.09.2016privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie "Modernizare străzi în localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş" _x000d_
în vederea includerii în "Programul Naţional de Dezvoltare Locală"
vizualizare
038/02.11.2016rectificarea 3 a bugetului local pe anul 2016vizualizare
039/02.11.2016completarea hotararii 50 implementare proiect dotare camine culturalevizualizare
040/02.11.2016modificarea organigramei, statului de functiuni si numarului de personal din Primarievizualizare
041/02.11.2016constituirea structurii de specialitate in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii lucrarilorvizualizare
042/15.12.2016alegerea presedintelui de sedintavizualizare
043/15.12.2016modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului localvizualizare
044/15.12.2016stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2017vizualizare
045/15.12.2016rectificarea 4 a bugetului local pe anul 2016vizualizare
046/15.12.2016desemnarea reprezentanților care să facă parte din echipa de implementare a proiectului accesat de către A.D.I. Beba Veche – Dudeștii Vechivizualizare
047/15.12.2016 alocarea sumei de 20.000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun 2016vizualizare
048/15.12.2016modificarea organigramei din Primaria Beba Vechevizualizare
049/21.12.2016alegerea preşedintelui de şedinţăvizualizare
050/21.12.2016aprobarea executării a unor expertize tehnice la obiectivele de investiții ale Comunei Beba Vechevizualizare
051/21.12.2016privind declararea de "utilitate publică de interes local" a unui teren situat în comuna Beba Veche sat Pordeanu, nr.34vizualizare
052/21.12.2016declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului- teren proprietate privată situat pe amplasamentul obiectivului de utilitate publică de interes localvizualizare
001/26.01.2017alegerea preşedintelui de şedinţăvizualizare
002/26.01.2017aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2016vizualizare
003/26.01.2017aprobarea utilizarii rezervei bugetarevizualizare
004/26.01.2017acoperirea deficitului pentru sectiunea functionare a bugetului local in suma de lei lei din excedentul bugetului local la data de 31.12.2016vizualizare
005/26.01.2017propunerea aprobării Planului de acțiuni și măsuri de interes local pe anul 2017vizualizare
006/26.01.2017aprobarea Agendei culturale pe anul 2017vizualizare
007/26.01.2017reorganizarea rețelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2017-2018vizualizare
008/26.01.2017modificarea indicatorilor tehnico-economici, conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie "Modernizare străzi în localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş"vizualizare
009/26.01.2017aprobarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2017vizualizare
010/27.02.2017aprobarea demararii a 3 investitii prin PNDL pe anul 2017vizualizare
011/27.02.2017aprobarea indicatorilor tehnico-economici,conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie "Demolare imobil P si construire Gradinita P+2E cu program prelungit in comuna/localitatea Beba Veche "vizualizare
012/27.02.2017aprobarea indicatorilor tehnico-economici,conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie "Construire Scoala cu regim de inaltime P+1E in localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş"vizualizare
013/27.02.2017rectificarea cartii funciare nr. 400685 din intravilanul localitatii Beba Vechevizualizare
014/03.04.2017alegerea presedintelui de sedintavizualizare
015/03.04.2017adoptarea bugetului local pe anul 2017vizualizare
016/03.04.2017ABROGATA
aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a terenului înscris în C.F. nr. 402505 nr. cadastral 402505, în suprafaţă de 1079 mp, domnului Bud Nicu - Cristian
vizualizare
017/03.04.2017aprobarea bugetului societatii Spatii Verzi SRL pe anul 2017vizualizare
018/03.04.2017aprobarea bugetului societatii Constructii Beba Veche 2015 SRL pe anul 2017vizualizare
019/03.04.2017aprobarea bugetului societatii Serviciul Public Prestari Servicii SRL pe anul 2017vizualizare
020/16.05.2017alegerea presedintelui de sedintavizualizare
021/16.05.2017implementarea Proiectului „Modernizare sistem de alimentare cu apă în localitatea Beba Veche și Cherestur, prin retehnologizare stație tratare Pordeanu, Cherestur și Beba Veche și realizare aducțiuni.”vizualizare
022/16.05.2017implementarea proiectului "Extindere retea de canalizare si realizare racorduri in localitatea Beba Veche, infiintare retea de canalizare si realizare racorduri Cherestur si realizare racorduri in Pordeanuvizualizare
023/16.05.2017aprobarea Contractului de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţăvizualizare
024/10.07.2017alegerea presedintelui de sedintavizualizare
025/10.07.2017aprobarea valoarii de investiție a Proiectului „Dotare Camine culturale din comuna Beba Veche și Cherestur, judetul Timis” cu o valoare totala de 994.077.31 leivizualizare
026/10.07.2017solicitarea unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 320.000 leivizualizare
027/10.07.2017rectificarea bugetului local pe anul 2017vizualizare
028/10.07.2017aprobarea contractării unui împrumut în valoare de lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetarevizualizare
029/10.07.2017abrogarea hotararii nr. 16/2017vizualizare
030/03.08.2017numirea comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul procedurilor de achiziție aferente realizării proiectului „Dotarea caminelor culturale din comuna Beba Veche si Cherestur, județul Timiș”vizualizare
031/03.08.2017aprobarea contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare – transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale județului Timiș – Lotul 3 – servicii de colectare și transport deșeuri Zona 2 Jimbolia”vizualizare
032/03.08.2017stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al Primarului şi Consiliului Localvizualizare
033/03.08.2017aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Beba Veche pentru anul 2017vizualizare
034/03.08.2017aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFNvizualizare
035/25.09.2017alegerea presedintelui de sedintavizualizare
036/25.09.2017rectificarea bugetului pe anul 2017vizualizare
037/25.09.2017aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I Lucrari de modernizare in scopul eficientizarii energetice a cladirii primariei Beba Vechevizualizare
038/25.09.2017acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Beba Veche în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timişvizualizare
039/25.09.2017modificarea hotararii nr. 32/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie" din aparatul propriu al Primarului şi Consiliului Localvizualizare
040/25.09.2017ABROGATA
aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a terenului înscris în C.F. nr. 402647 nr. Cadastral 402647, în suprafaţă de 979 mp, doamnei Matyas Mariana
vizualizare
041/25.09.2017privind rectificarea Cărții Funciare nr. 401591 Beba Vechevizualizare
042/23.10.2017aprobarea cofinantarii obiectivului de investiţie _x000D_
"Construire Scoala cu regim de inaltime P+1E in localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş" in vederea includerii in PNDL
vizualizare
043/23.10.2017rectificarea bugetului local pe anul 2017vizualizare
044/23.10.2017modificarea si completarea HCL 37/29.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I Lucrari de modernizare in scopul eficientizarii energetice a cladirii primariei Beba Vechevizualizare
045/23.10.2017completarea și modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniul public al comunei Beba Veche însușit prin Hotărârea Consiliului Local Beba Veche nr.10/2002vizualizare
046/13.11.2017alegerea presedintelui de sedintavizualizare
047/13.11.2017rectificarea bugetului local pe anul 2017vizualizare
048/13.11.2017abogarea hotararii nr. 40/2017 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a terenului înscris în C.F. nr. 402647 nr. cadastral 402647, în suprafaţă de 979 mp, doamnei Matyas Marianavizualizare
049/13.11.2017aprobarea plații de cotizație anuală pentru anul 2017 datorată de Comuna Beba Veche, județul Timiș, la Asociația Grupul de Acțiune Locală TRIPLEX CONFINIUMvizualizare
050/13.11.2017aprobarea modernizării structurii drumurilor agricole de exploatare DE 155, DE 239, DE 240, DE 233, DE 235, DE 261, DE 224, DE 222, DE 401 și drumurilor comunale DC 435, DC 272vizualizare
051/23.11.2017aprobarea indicatorilor tehnico-economici,conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie "Construire Scoala cu regim de inaltime P+1E in localitatea Beba Veche" in programul PNDLvizualizare
052/05.12.2017stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2018vizualizare
053/05.12.2017aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2018-2019vizualizare
054/05.12.2017alocarea sumei de 20.000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun 2017vizualizare
055/05.12.2017propunerea aprobării Planului anual de achizitii publice pe anul 2018vizualizare
056/05.12.2017aprobarea vanzarii imobilelor inchiriate inainte de anul 1995 prin OJCVL Timisvizualizare
057/05.12.2017rectificarea 4 bugetului local pe anul 2017vizualizare
058/05.12.2017aprobarea Agendei culturale pe anul 2018vizualizare
059/05.12.2017aprobarea amplasarii a doi stalpi prin ocuparea a 50 mp din parcela A980/2 si exercitarea de catre E-Distributie Banat SA a drepturilor de uz si servitutevizualizare