Autorizatii constructie

Autorizatii de construire/desfiintare emise in ANUL 2017

NR. CRT.

 

NUME INVESTITOR

 

ADRESA

INVESTITOR

 

LOCALITATE INVESTITOR

 

NR. AC/AD DATA AC

(ZZ/LL/AAAA)

UNITATE EMITENTA DENUMIRE OBIECTIV

 

ADRESA OBIECTIV LOCALITATE OBIECTIV VALOARE AUTORIZATA

 

  1. OMV PETROM Str.Coralilor nr.22 Bucuresti 1 9.02.2017 PRIMARIA BEBA-VECHE Desfiintare constructii si instalatii parc.nr.3 Sat Pordeanu com.Beba-Veche Sat.Pordeanu -extravilan 242392,99
2. OMV PETROM Str.Coralilor nr.22 Bucuresti          2          20.02.2017    

PRIMARIA BEBA-VECHE

Desfiintare constructii si instalatii Statie compresoare Sat Pordeanu com.Beba-Veche Sat.Pordeanu -extravilan 948182,75

 

 

3. Asociatia de dezvoltare intercomunitara Beba-Veche,Dudestii-Vechi Str.Principala nr.292          BEBA-VECHE         3  

23.02.2017

 

PRIMARIA BEBA-VECHE

Modernizare strazi in comuna Beba-Veche si satul Cherestur Com.Beba-Veche ,sat Cherestur strazi 4665022

 

 

4

Asociatia de dezvoltare intercomunitara Beba-Veche,Dudestii-Vechi Str.Principala nr.292          BEBA-VECHE        4  

16.03.2017

 

PRIMARIA BEBA-VECHE

Modernizare retea apa potabila insatul Pordeanu comBeba Veche Sat.Pordeanu Sat.Pordeanu strazi 177197

 

5 OMV PETROM Str.Coralilor nr.22 Bucuresti 5 23.03.2017 PRIMARIA BEBA-VECHE Desfiintare facilitati-constructii si instalatii parc nr.2 Com.Beba-Veche Com.Beba-Veche 72625
6. VLAD MARIUS Com.Beba-Veche nr.42 BEBA-VECHE 6 04.05.2017 PRIMARIA BEBA-VECHE Desfiintare constructii –Casa parter  com.Beba-Veche-42 Com. Beba-Veche nr.42   23520 lei
7 TOTH EMIL Sat.Pordeanu

Nr.85

BEBA-VECHE          7  

11.05.2017

   

PRIMARIA BEBA-VECHE

Desfiintare constructii-Casa parter Sat.Cherestur com.Beba-Veche Sat.Cherestur nr.31  

8400 lei

 

8 Asociatia de dezvoltare intercomunitara Beba-Veche,Dudestii-Vechi Str.Principala nr.292          BEBA-VECHE         8  

22.05.2017

 

PRIMARIA BEBA-VECHE

Retea canalizare si statia de epurare in com.Beba-Veche Com.Beba-Veche Strazi comuna-domeniul privat al comunei  

2166613 lei

 

 

9

S.C PROSERV S.A P-ta.Iancu de Hunedoara nr.1          HUNEDOARA        9  

29.05.2017

 

PRIMARIA BEBA-VECHE

Organizare santier pentru investitia Canalizare si statia de epurare Com.BEBA-VECHE Pasune domeniul privat -extravilan  

28434,84 lei

 

10 OMV PETROM S.A Str.Coralilor nr.22 Bucuresti BUCURESTI 10 26.06.2017 PRIMARIA BEBA-VECHE Demolare careu sonda nr.17

                  Cherestur

 com.Beba-Veche Com. Beba-Veche -extravilan   39174,2 lei
11 OMV PETROM S.A Str.Coralilor nr.22 Bucuresti BUCURESTI 11  

26.06.2017

   

PRIMARIA BEBA-VECHE

Demolare careu sonda nr.105

                  Cherestur

com.Beba-Veche Com. Beba-Veche -extravilan  

27090,2 lei

12 COMUNA BEBA-VECHE Str.Principala nr.292          BEBA-VECHE 12  

09.06.2017

 

PRIMARIA BEBA-VECHE

Construire corp cladire administrativ-parter Com.Beba-Veche Com. Beba-Veche nr.292  

145390 lei

 

 

13

TOTH EMIL Sat.Pordeanu

Nr.85

BEBA-VECHE 13  

29.06.2017

 

PRIMARIA BEBA-VECHE

Construire locuinta parter Sat.Cherestur com.Beba-Veche Sat.Cherestur nr.31  

110000 lei

    14 OMV PETROM S.A Str.Coralilor nr.22 Bucuresti BUCURESTI 14 19.07.2017 PRIMARIA BEBA-VECHE Montare grupuri generatoare parc.3 Pordeanu si racordare la reteaua de energie electrica

 

 com.Beba-Veche Com. Beba-Veche -extravilan   271685,23 lei
15 VLAD MARIUS DANIEL Com BEBA-VECHE Nr.21 BEBA-VECHE 15 17.08.2017 PRIMARIA BEBA-VECHE CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER  com.Beba-VECHE  nr.42 BEBA-VECHE   131460 LEI
16 CRAITAR ALINA Com BEBA-VECHE Nr.26 BEBA-VECHE 16 17.08.2017 PRIMARIA BEBA-VECHE CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER  com.Beba-VECHE  nr.26 BEBA-VECHE   158180 LEI
17 OMV PETROM  

Str.Coralilor nr.22

Bucuresti 17 21.09.2017 PRIMARIA BEBA-VECHE ABANDONARE AFERENTA SONDEI 102 CHERESTUR  com.Beba-Veche-extrav  CHERESTUR   41510  LEI
18 COMUNA BEBA-VECHE Beba-Veche

Nr.292

BEBA-VECHE 18 14.11.2017 PRIMARIA BEBA-VECHE Reabilitare drumuri de exploatare si drumuri comunale  com.Beba-Veche Com. Beba-Veche -extravilan   3407431,96 lei
19. OMV PETROM S.A Str.Coralilor nr.22 Bucuresti BUCURESTI 19  

29.11.2017

   

PRIMARIA BEBA-VECHE

Racordare la SEN a grupurilor generatoare parc 3Pordeanu

,instalatii de utilizare 20kv

Parc 3 Pordeanu Com. Beba-Veche –sat Pordeanu  

  342800 lei

20 OMV PETROM S.A Str.Coralilor nr.22 Bucuresti BUCURESTI 20  

15.12.2017

   

PRIMARIA BEBA-VECHE

Realizare fundatie pentru pompa

REDA-HPS

Parc 4 Pordeanu Com. Beba-Veche –sat Pordeanu  

  13000 lei