Dezbatere publica proiect buget local 2017

A N U N Ţ

Se aduce la cunoştinţă publică, în condiţiile art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, faptul că la nivelul Comunei Beba Veche se află în procedura de elaborare Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, în baza raportului de specialitate și expunerii de motive cu documentaţia aferentă, proiect care se postează pe site-ul instituţiei www.bebaveche.ddns.net/wordpress si www.primariabebaveche.ro rubrica buget și se afișează la sediul Primăriei Beba Veche.

În contextul prevederilor art. 39, alin. 3 cei interesați pot depune în scris contestații privind proiectul de buget, ce vor fi depuse la sediul Primăriei Beba Veche, nr.  292, până la data de 3.04.2017 ora 12.00.

 

 

 

Comisiile Consiliului local

extras din Hotararea nr. 32/2016

Se organizează Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Beba Veche astfel:

 1. Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină
  1. Preşedinte: Toth Ede
  2. Secretar: Ciobanu Liviu
  3. Membru: Horvath Stefan
 2. Comisia de agricultură, protecţia mediului si turism:
  1. Preşedinte: Tifan Miklos
  2. Secretar: Farca Lidia-Lenuța
  3. Membru: Bican Aurelian
 3. Comisia de activităţi social-culturale, culte, învățământ, sănătate şi familie:
  1. Preşedinte: Coșa Dorina
  2. Secretar: Bruder Timea-Terezia
  3. Membru: Ardelean Gheorghe
 4. Comisia de muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
  1. Preşedinte: Bali Gabriela
  2. Secretar: Folescu Mircea-Nicolae
  3. Membru: Farca Lidia-Lenuța

Atributii Consiliu local

Consiliul Local este autoritatea deliberativă a administraţiei publice prin intermediul căreia se realizează autonomia locală, organizarea şi funcţionarea acestuia fiind reglementată de dispoziţiile Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală. Este format din 11 de consilieri, organizaţi în patru comisii de specialitate. Citeste mai departe… »

Galerie

Constituirea Consiliului local 2016

In data de 24 iunie 2016, in prezenta domnului primar Ioan Bohancanu, a dlui jurist Robert Budur si a numerosi cetateni ai comunei Beba Veche a avut loc sedinta de constituire a consiliului local Beba Veche.

Dupa formalitatile de deschidere, presedintele de varsta Horvath Stefan si asistentii sai Bruder Timea si Ardelean Gheorghe au pus in discutie ordinea de zi care a fost aprobata.

dupa numirea comisiei de validare prin hotararea nr. 1 au fost verificate si validate mandatele tuturor celor 11 consilieri locali prin hotararea nr. 2.

in continuare, dupa depunerea si semnarea juramantului, a fost declarat legal constituit consiliul local al comunei Beba Veche.

In incheierea atributiilor presedintele de varsta a solicitat propuneri pentru presedintele de sedinta si a fost numit domnul Toth Ede prin hotararea nr. 31 pentru o perioada de 3 luni.

dl presedinte de sedinta Toth Ede a aratat ca se amana validarea mandatului de primar al domnului primar Ioan Bohancanu pentru urmatoarea sedinta a consiliului local cand se va primi si Incheierea judecatoreasca de validare.

La ultimul punct de pe ordinea de zi – alegerea viceprimarului au fost facute doua propuneri:

– Bican Aurelian si Ardelean Gheorghe

dupa votul secret cu buletine de vot introduse in urna mobila, cu 7 voturi din 10 consilieri prezenti, a fost numit pentru o perioada de 4 ani ca viceprimar al comunei dl. Bican Aurelian.

In prima sedinta de consiliu se vor organiza comisiile de specialitate si se va dezbate modificarea Regulamentului de organizare al Consiliului local.

Citeste mai departe… »

Proces Verbal privind constararea ramanerii definitive a candidaturilor pentru Consiliul local

Nume, Prenume Ocupatie Profesiune Partid politic
BOHANCANU IOAN primar inginer agronom PSD
BICAN AURELIAN-CRACIUN viceprimar agricultor PSD
COȘA DORINA învățătoare profesor învățământ primar PSD
TOTH EDE agricultor electrician PSD
FARCA LIDIA-LENUȚA gestionar Electro-mecanic PSD
BRUDER TIMEA-TEREZIA educatoare profesor învățământ preșcolar PSD
CIOBANU LIVIU administrator mecanic agricol PSD
BALI GABRIELA învățătoare profesor învățământ primar PSD
BERBECARU ALIN-CONSTANTIN coordonator formație operator extracții PSD
LAZĂR ADRIAN-NICOLAE șofer tinichigiu PSD
PISTRUI IONEL inginer inginer PSD
PÎRLĂGEANU NICOLAE pensionar sudor PSD
FEIER ALIN-IOAN constructor zidar PSD
MAROCICO VALERIAN muncitor mecanic PSD
TIFAN MIKLOS apicultor mecanic UDMR
BARÁTH ANTONIU-IOAN agricultor învățător UDMR
KOVACS IZABELLA-BEATA operator mecanic UDMR
FAZEKAS- KALICZKA IOSIF fermier sondor UDMR
MÁRTON MARGIT îngrijitor croitoreasă UDMR
VARGA GABOR operator mecanic UDMR
HORVATH RAMONA operator operator UDMR
AMBRUS FRANCISC muncitor lăcătuș UDMR
BARTHA ENIKŐ vânzătoare confecționer UDMR
SZASZ ZOLTAN operator operator UDMR
TIFÁN JULIÁNNA operator operator UDMR
FÜLÖP ZITA administrator administrator UDMR
LAȘKA CSABA operator operator UDMR
MEDGYESI MONIKA operator operator UDMR
ARDELEAN GHEORGHE Fermier Medic veterinar PNL
FOLESCU MIRCEA – NICOLAE Fermier Tehnician silvic PNL
CHIRA IOAN – RADU PNL
PISTRUI IULIAN – ŞTEFAN Şofer Electrician auto PNL
RANETE DORU Conducător auto Mecanic maşini şi utilaje PNL
MOCANU ANA Casier încasator Croitoreasă PNL
NICOI VICTOR Tehnician Mecanic PNL
IONIŢOIU CĂTĂLIN – IONICĂ Tehnician IT PNL
ÓRDÓG IOSIF – ŞTEFAN PNL
PAŞCA DORINA Confecţioner cablaje Muncitor PNL
ŞOVAR DANIELA – MIHAELA Casnică Mecanic agricol PNL
CHIRA SEVER COSMIN Fermier Mecanic PNL
NEMET VIOREL Tractorist Tractorist PNL
HALAL MIHAI Pensionar Sudor PNL
HORVATH STEFAN Fermier Electrician UNPR
TUREA MARIN Salariat Sondor UNPR
KASZA DESIDERIU Somer Sudor UNPR
ABRAHAM IOSIF Mecanic Mecanic UNPR
BALINT MARTON Tâmplar Tâmplar UNPR
SILION IOAN Somer Mecanic UNPR
KASZA EDUARD-GEZA Sofer Sofer UNPR
HANIZS ZOLTAN Somer Dulgher UNPR
BARTHA OLIVER Somer Mecanic UNPR
KASZA MARIO-RICARDO Operator Mecanic UNPR
HORVATH ELENA Casnică Mecanic UNPR
HORVATH ROBERT-ADRIAN Sofer Sofer UNPR
TUREA ADRIAN Operator Mecanic UNPR

Citeste mai departe… »